فرم ارزیابی نیروی انسانی

فرم ارزیابی نیروی انسانی

اطلاعات شخصی:

پر کردن موارد ستاره دار الزامی است. در صورت کامل نبودن، فرم ها ارزیابی نخواهد شد.

* نام و نام خانوادگی:
* نام پدر:
* شماره شناسنامه:
* تاریخ تولد:
/ /
* کد ملی :
* محل تولد :
* تلفن همراه :
* ایمیل :
* آدرس محل سکونت :
* مقطع و رشته تحصیلی :

* وضعیت تاهل :

* تعداد فرزند :

* خدمات نظام وظیفه :

* آیا دارای سابقه پرداخت بیمه هستید ؟

* چگونگی آشنایی شما با شرکت :

لطفا فایل PDF سوابق تحصیلی و و کاری خود را ارسال فرمایید

در نظر داشته باشید در صورت عدم ارسال PDF سوابق تحصیلی و کاری ،پروفایل شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید