نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 900 کاوآ    نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 900 کاوآ

پروژه بیمارستانی در استان چهارمحال و بختیاری

7 مرداد 97

نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 110 کاوآ  نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور کامینزپاور 110 کاوآ

پروژه مرکز داده شرکت معدنی در استان کرمان

25 شهریور 96

نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 825 کاوآ    نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 825 کاوآ

پروژه بیمارستانی در استان فارس

9 مرداد 97

بارگیری و حمل 3 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 400 کاوآ  بارگیری و حمل 3 دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 400 کاوآ

پروژه سکو 13D و 22D پارس جنوبی

26 شهریور 97

نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 706 کاوآ    نصب دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 706 کاوآ

مرکز داده نهاد ریاست جمهوری

31 شهریور 97

حمل دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 706 کاوآ سوپر سایلنت  حمل دستگاه دیزل ژنراتور کامینز پاور 706 کاوآ سوپر سایلنت

پروژه مرکز تجاری فرهنگی در استان زنجان

15 آذر 97

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید